content

Convenant Kwaliteit

BenBelle 'tekent' voor Kwaliteit Kinderopvang in Amersfoort

Goede kinderopvang in een veilige en verantwoorde omgeving. Het zijn kwaliteitseisen waar BenBelle Kinderopvang haar handtekening onder heeft gezet. Samen met de gemeente Amersfoort en GGD Midden-Nederland hebben kinderopvanginstellingen, waaronder BenBelle, afspraken gemaakt in het convenant Kwaliteit Kinderopvang 2011-2013. Om de kwaliteit van de kinderopvang in Amersfoort te blijven garanderen hebben de genoemde partijen afspraken gemaakt die uiterlijk in 2013 moeten zijn nagekomen. Daarbij zijn de wettelijke eisen het uitgangspunt maar gaat het vooral om aanvullende afspraken.

Afspraken in het convenant: Begin 2011 bleek uit GGD-inspectierapporten dat een kwart van de kinderopvang in Amersfoort een onvoldoende scoorde. Dat was aanleiding voor kinderopvanginstellingen, gemeente en GGD om samen te werken aan vernieuwde afspraken over de kwaliteit van de kinderopvang, die verder gaan dan de wettelijke eisen. In het convenant Kwaliteit kinderopvang 2011-2013 zijn de Wet Kinderopvang en Kwaliteitseisen Peuterspeelzalen dan ook het uitgangspunt én de minimale kwaliteitseisen. De partners hebben daar boven op aanvullende concrete afspraken gemaakt over onder meer personeel en opleiding, een veilig pedagogisch klimaat, toezicht en handhaving. Zo zullen medewerkers van kinderopvanginstellingen deelnemen aan onderlinge uitwisselingen om kennis en ervaring te delen. Het vier-ogen/oren-principe wordt zoveel mogelijk nageleefd: indien mogelijk zijn er twee volwassenen die de groep kinderen kunnen zien of horen. Het invullen van risico-inventarisaties dient ter voorkoming van beroepsblindheid. Inspecties en handhaving worden tijdig uitgevoerd, zodat kinderopvanginstellingen de gelegenheid hebben om eventuele verbeterpunten aan te pakken en ‘herstelrapporten’ te publiceren.

Wethouder Gert Boeve: ‘Het naleven van de regels is voor mij de basisrandvoorwaarde. Ik vind het echter nog veel belangrijker dat de kwaliteit in het geheel goed is. Hebben ouders een goed gevoel bij de zorg, veiligheid en behandeling van hun kinderen? Ik heb er vertrouwen in dat de kinderopvanginstellingen dit als hun doel zien. En met de resultaten uit dit convenant kunnen we de vraag straks met een volmondig JA beantwoorden.’

Deelnemers convenant: Gemeente Amersfoort, GGD Midden Nederland en diverse kinderopvanginstellingen, waaronder BenBelle Kinderopvang, hebben toegezegd zich in te zetten voor de uitvoering van het convenant. Nog niet alle kinderopvanginstellingen hebben hun medewerking toegezegd, maar de partijen die wel deelnemen zijn samen goed voor ongeveer 80% van de kindplaatsen in de Amersfoortse kinderopvang.

Het convenant Kwaliteit Kinderopvang 2011-2013 is op 2 november 2011 ondertekend. Het volledige document vindt u op  www.amersfoort.nl/kinderopvang.