content

#PAGENAME#

Op de 3+ groep de Inktvisjes richten wij ons extra op de stimulering van de persoonlijke en sociale competentie van de kinderen door middel van een activiteitenprogramma. We wilden een programma wat goed bij de visie van BenBelle Kinderopvang aansluit. Het aanbieden van ontwikkelingsstimulerende activiteiten is belangrijk, maar de kinderen leren er pas echt van als de activiteiten aansluiten bij hun interesse.

We hebben gekozen voor Peuterplein. Peuterplein is een compleet pakket met leuke materialen en uitdagende activiteiten om peuters op een gestructureerde maar zeker speelse manier in hun ontwikkeling te ondersteunen.  Het stimuleert alle ontwikkelingsgebieden die voor peuters belangrijk zijn: taal, voorbereidend rekenen, bewegen, fijne motoriek, muziek, wereldoriëntatie en sociaal-emotionele ontwikkeling. Peuterplein is ontwikkeld op basis van de VVE-richtlijnen, zodat kinderen met en taalachterstand verder geholpen kunnen worden. Daarnaast zijn er ook voldoende mogelijkheden om extra uitdaging te bieden aan de (taal)sterke kinderen.

 

Peuterplein is opgebouwd rond acht wereldoriënterende thema’s: huisdieren, water, familie, je lichaam, lente, zomer, herfst en winter. Er wordt vooral gewerkt vanuit het eigen lichaam en de belevingswereld dicht bij het kind omdat peuters leren door spelen, ervaren en doen. De thema’s en bijbehorende activiteiten zijn in willekeurige volgorde in te zetten waardoor de pedagogisch medewerkers goed kunnen inspelen op de interesse van de kinderen.

 Binnen Peuterplein wordt gewerkt met een handpop: Benjamin het Geitje.

Benjamin heeft een belangrijke rol binnen de groep. Een handpop kan de taalontwikkeling vergroten. Benjamin is een vriendje voor de kinderen, wat het vaak gemakkelijker maakt om tegen te praten dan tegen een volwassene. Daarnaast stelt Benjamin allemaal nieuwsgierige vragen aan de kinderen, waardoor zij geprikkeld worden om met het onderwerp aan de slag te gaan.

Elk thema duurt ongeveer 6 weken. In de groepsruimte maken de pedagogisch medewerkers het thema zichtbaar door middel van een themaplek. Bij de start van een thema ontvangt u een informatiebrief waarin een korte omschrijving van het onderwerp staat.  In deze brief staan ook tips voor voor de ouders, zodat u ook zelf de ontwikkeling van uw kind thuis op een speelse manier kunt stimuleren.

 Wilt u meer nformatie of uw kind aanmelden voor deze groep? Als u ons belt of mailt dan helpen wij u graag verder!

033-4968680 of info@benbelle.nl