content

#PAGENAME#

Het kabinetsvoorstel heeft grote consequenties voor ouders. Er worden extra stappen ingebouwd in het aanvraagproces, de relatie met de kinderopvangorganisatie verandert, flexibiliteit in uren en weken wordt lastiger en er zijn kosten aan verbonden. Het is daarom van groot belang dat de politiek een goede afweging maakt tussen de mogelijke gevolgen van het plan en de voordelen en nadelen van het huidige systeem van kinderopvangtoeslag. Daarom willen beide vertegenwoordigers van ouders en aanbieders graag ook van ouders horen wat hun mening is over zowel dit voornemen én over het huidige systeem van kinderopvangtoeslag.

Wij bevelen van harte aan dat u de enquete invult, dit kan tot 29 mei as.

Klik hier om naar de enquete te gaan.