content

Kwaliteit door kennisuitwisseling

Op dinsdag 25 en donderdag 27 september nemen pedagogisch medewerkers van een aantal Amersfoortse kinderopvangorganisaties een kijkje in elkaars pedagogische keuken. Zij werken een dagje mee op een kinderdagverblijf of bso van een andere organisatie. Zij wisselen tips (suggesties) en tops (complimenten) uit met de pedagogisch medewerker met wie zij die dag samenwerken. Zij houden deze suggesties en complimenten niet voor zichzelf; zij geven ze door binnen hun eigen organisatie. Lees verder.....

Feestelijke afsluiting
De uitwisseling wordt aanstaande donderdag afgesloten met een feestelijke bijeenkomst bij de gemeente. De gemeente wordt mede vertegenwoordigd door wethouder Boeve. Op de bijeenkomst worden de tips en tops op een ludieke manier verzameld en gedeeld.

   logo kwaliteit door kennisuitwisseling in Amersfoortse kinderopvang.JPG                    

Convenant Kwaliteit Kinderopvang
Aanleiding voor deze uitwisseling is het Convenant Kwaliteit Kinderopvang 2011-2013 dat Amersfoortse kinderopvangorganisaties, de Gemeente en de GGD hebben gesloten. Hierin hebben wij gezamenlijke afspraken gemaakt om de kwaliteit van de kinderopvang in Amersfoort op een hoog niveau te houden en verder te verbeteren. Eén van de afspraken is het organiseren van een jaarlijkse uitwisselingsdag. BenBelle Kinderopvang is medeinitiatiefnemer en medeorganisator van deze voor Nederland unieke dag!