content

Modderdag, het is weer een feest!V

Spelen en ontdekken met zand en water biedt enorm veel plezier. Kinderen voelen met hun hele lichaam de textuur van het materiaal. Baby’s voelen het water en de aarde met hun handjes en voetjes. Peuters bakken taartjes die ze kunnen verstevigen door er extra zand bij te doen. Oudere kinderen graven en bouwen met zand en water: kanalen, kastelen, dijken. Ze ontdekken dat dijkdoorbraakjes elders het dichtslibben van waterloopjes veroorzaakt. Baggeren is noodzakelijk om het systeem aan de praat te houden! Of ze gaan glijden op de modderglijbaan en leven zich helemaal uit. Kortom, kinderen kunnen hun energie, creativiteit en inlevingsvermogen kwijt op ModderDag. Alle zintuigen worden geprikkeld en de mogelijkheden met zand en water zijn eindeloos.

 Vies worden mag op ModderDag! Wanneer kinderen vies mogen worden, neemt de kwaliteit van het spel toe. Er ontstaat verbondenheid met de natuur, onbevangen wordt er ontdekt en geëxperimenteerd. Met handen en voeten, buik en rug. Niet alleen goed voor de ervaring en de beleving, maar voor veel lol en plezier! Voor meer foto's verwijzen we u graag naar onze facebookpagina:https://www.facebook.com/pages/BenBelle-Kinderopvang/494674890566281