content

Benjamin's Peuterclub Hoogland

Peuterclub in plaats van Peuterspeelzaal
Als je groter wordt wil je graag nieuwe uitdagingen krijgen en ontdekkingen doen, samen met je leeftijdgenootjes. Voor peuters van 2 jaar en ouder heeft BenBelle Kinderopvang in Hoogland een speciale peuterclub.
Wij van BenBelle Kinderopvang vinden dat alle kinderen de mogelijkheid verdienen zich op een plezierige, geborgen en speelse wijze zo goed mogelijk kunnen ontwikkelen. Dat is het doel van de Benjamin’s peuterclub Hoogland. In deze peuterclub kunnen peuters in een knusse, veilige en uitdagende omgeving op speelse wijze met en van elkaar leren. Ontdekken en ontwikkelen staan centraal.

Wat is de peuterclub?
De peuterclub is BenBelle’s alternatief voor de peuterspeelzaal. Uw kind kan in de ochtend naar Benjamins peuterclub komen, 1 tot 5 dagen in de week, 40 weken per jaar (tijdens schoolweken). In de ochtenden is dit van 8.30 tot 11.30 uur. Ook de peuters die reeds gebruik maken van kinderdagverblijf Benjamin kunnen gebruik maken van de peuterclub.

Meer uitdaging in de tussenperiode naar de basisschoolkinderen samen (150 x 100)
In Benjamin’s peuterclub krijgen de kinderen, net als op een peuterspeelzaal, samen met leeftijdgenootjes de uitdaging die ze nodig hebben in de tussenperiode naar de basisschool. De peuters zelf vinden de peuterclub geweldig: samen met de grote kinderen doen ze grote-kinder dingen! We werken met het nieuwe activiteiten programma Speel je mee in Li La land, wat we introduceren in Amersfoort en Hoogland. We hebben voor dit programma gekozen omdat het aansluit bij onze visie.

Over het programma: Onderzoeken & Ontwerpen met jonge kinderen
Kinderen hebben van nature een onderzoekende houding. Ze willen de wereld om zich heen verkennen en leren begrijpen. Die onderzoekende houding van kinderen is het startpunt van Speel je mee in Li La Land?. Met de verrassende activiteiten en toegankelijk poppenspel wordt de verbeeldingskracht van jonge kinderen geactiveerd. Elke activiteit prikkelt de nieuwsgierigheid en voedt kinderen in hun vrije spel en hun natuurlijke behoefte om te ontdekken, met alle zintuigen. Onderzoeken & ontwerpen vanuit de belevingswereld van het jonge kind!

Het begint met verwondering!
Verwondering maakt kinderen nieuwsgierig en prikkelt om te onderzoeken. Elke activiteit begint daarom met verwondering. In de Rode Koffer wonen de 10 karakters uit Li La Land in de vorm van een prachtige handpop. Ze nemen de kinderen mee in een fantasievol avontuur met altijd een uitdaging. De poppen uit Li La Land vragen de peuters en kleuters om mee te helpen met het vinden van oplossingen. Kinderen komen vanuit het verlangen om zelf aan de slag te gaan spelenderwijs tot hun eigen oplossingen. Leerzaam en leuk!
Ze spelen met Slang in de pindakaasfabriek, ontwikkelen een takelconstructie om Vogel in een boom te hijsen, maken met Grote Beer een regendans op zelfgemaakte muziek en bouwen met Uil en Ooievaar een raket om de ruimte in te schieten. Kinderen verkennen zo hun mogelijkheden en breiden deze spelenderwijs uit.

Alle leer- en ontwikkelgebieden worden op een vanzelfsprekende en betekenisvolle manier met elkaar verbonden. Het biedt creatieve uitdagingen op het gebied van
• wetenschap & technologie
• rekenen & taal
• natuur & milieu
• kunst & cultuur
In elke activiteit wordt een actief beroep gedaan op het gebruik van verschillende zintuigen en wordt een woordenschat suggestie gedaan voor de woorden die met die activiteit kunnen worden geïntroduceerd. Enkele voorbeelden van de onderwerpen die aan bod komen: Architectuur (waaronder een activiteit over het Atomium in Brussel), ruimtevaart, wereldgeschiedenis, natuurkunde, muziekinstrumenten, schilderkunst, theater, plantenkunde, etc.

21e eeuwse vaardigheden
In Li La Land ligt de cyclus van Onderzoeken & Ontwerpen aan de basis: Orientatie, Verkenning, Uitvoering en Verwerking. En in dat proces worden alle vakken, ontwikkelgebieden en zintuigen betrokken. Een ‘fout antwoord’ bestaat niet in dat proces; het gaat juist om (samen) verwonderen, verkennen en experimenteren, de bron van creatieve oplossingen en originele ontwerpen. En de natuurlijke aanleg van ieder kind. Door deze aanpak wordt optimaal gewerkt aan de ontwikkeling van 21e eeuwse vaardigheden. Li La Land biedt in elke activiteit een inspiratiebron en concrete handvatten voor de volgende 7 vaardigheden:Lilaland (150 x 150)
• Probleemoplossend vermogen
• Mediawijsheid
• Creativiteit
• Kritisch denken
• Communiceren
• Sociale en culturele vaardigheden
• Samenwerken                                                

Voor wie is de peuteropvang?
Benjamin’s peuterclub is voor kinderen van 2 tot 4 jaar oud en is geopend tijdens de 40 schoolweken. Door het aanbieden van speelse, gevarieerde activiteiten wordt de ontwikkeling van het kind zo veel mogelijk gestimuleerd. We werken volgens een educatief programma.
Op deze manier krijgt uw kind een uitstekende voorbereiding op de basisschool.

Benjamin’s peuterclub is ideaal te combineren met vormen van informele opvang, waarbij uw kind via de peuterclub de voordelen van het spelen in een grotere groep kinderen kan ervaren.

U kunt Benjamin’s peuterclub ook combineren met opvang bij kinderdagverblijf Benjamin. U meldt uw kind dan minimaal één ochtend aan voor de peuterclub en daarnaast één of meer dagdelen voor het kinderdagverblijf.

Kosten en beschikbaarheid
Benjamin’s Peuterclub is gevestigd aan de Hamseweg 38 in Hoogland. Op deze locatie treft u ook buitenschoolse opvang Ben&Belle aan.
Vanaf 1 september 2016 zijn er op maandag, dinsdag en donderdag plaatsen beschikbaar. In de schoolvakanties is er geen peuterclub.

Het uurtarief voor Benjamin’s peuterclub bedraagt € 7,=. Dit betreft een brutoprijs voor ouders die werk en of studie combineren met hun gezin. Want ook voor dit BenBelle Kinderopvang product is het mogelijk om Kinderopvangtoeslag aan te vragen bij de Belastingdienst.

Voor meer informatie over beschikbare dagdelen en overige vragen kunt u contact opnemen met de afdeling planning: planning@benbelle.nl of via 033-4968680.

Benjamin’s Peuterclub
Hamseweg 38
3828 AD Hoogland
Tel: 033-4968680
Mail: info@benbelle.nl
LRK: 333206253

Bij voldoende animo zullen wij ook op de andere dagopvang locaties van BenBelle Kinderopvang een peuterclub gaan aanbieden.

WORM4 (321 x 241)