flyer-beeld

Kwaliteit

Wij kiezen voor kwaliteit

Kwaliteit in opvang en kwaliteit van onze medewerkers. En dat laten we uiteraard ook toetsen. 

Al onze pedagogisch medewerkers zijn opgeleid volgens de CAO Kinderopvang, in bezit van een VOG (Verklaring Omtrent Gedrag), Kinder-EHBO en/of BHV-diploma. We voeren daarnaast een actief scholingsbeleid, waardoor de pedagogische kwaliteit van ons team nog verder wordt verhoogd.

Kwaliteitseisen

BenBelle Kinderopvang voldoet aan de eisen die de wet stelt aan kinderdagverblijven en buitenschoolse opvang. Een greep uit de kwaliteitscriteria voor kinderdagverblijven:

  • vloeroppervlakte minimaal 3,5 m2 per kind
  • aparte slaapvertrekken voor kinderen van 0-2 jaar
  • medewerkers met erkende beroepsopleiding
  • vastgestelde groepsgrootte
  • buitenspeelplaats minimaal 3,5 m2 per kind

 

Wij wijken in positieve zin af van de gestelde kwaliteitsnormen en hebben voor alle kinderen een eigen bed in aparte slaapkamers. Onze buitenruimtes (grote tuinen) zijn bijzonder ruim en alle kinderen kunnen gelijktijdig buitenspelen. Wij hanteren zelf een norm van minimaal 7 m2 per kind.

Registratie en inspectie

Onze locaties staan opgenomen in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). In het LRK staan alle kinderdagverblijven en organisaties voor buitenschoolse opvang geregistreerd die voldoen aan de nieuwe kwaliteitseisen. Deze eisen staan in de wet kinderopvang. Alleen als een kinderopvangvoorziening in het LRK staat, is er mogelijk recht op kinderopvangtoeslag.

De GGD inspecteert de vestigingen in opdracht van de gemeente op de voorwaarden die in de wet staan vermeld en controleert of deze worden nageleefd. De link naar de inspectierapporten vindt u op de locatiepagina's.

Onderstaand tref je onze registratienummers aan:

KDV Benjamin, Vathorst – de Boerderij

169726988

KDV Benjamin, Hoogland

643754738

KDV Benjamin, Amersfoort Zuid - Eik en Berg

116055856

BSO Ben&Belle, Hoogland

785356125

BSO Ben&Belle, de Boerderij

147456484

BSO Ben&Belle, Amersfoort Zuid - Eik en Berg

408653267

Verzekering en aansprakelijkheid

Voor alle kinderen en (pedagogisch) medewerkers is een ongevallenrisico verzekering afgesloten. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico van kinderen en (pedagogisch) medewerkers gedurende het verblijf op, of de daarbij behorende terreinen, tijdens de officiële openingstijden, alsook tijdens het gaan van huis naar het kindercentrum en omgekeerd gedurende ten hoogste een uur na het verlaten van het kindercentrum.

Verder dan datgene waarvoor wij verzekerd zijn, gaat onze aansprakelijkheid niet. Dit betekent dat de schade aan of vervreemding van particuliere eigendommen van ouders en/of kinderen is uitgesloten.

Klachtenprocedure

Wij willen op zo goed mogelijke wijze opvang verlenen aan de aan ons toevertrouwde kinderen. Toch kan er ondanks alle goede wil en inspanning iets misgaan in de verzorging of bejegening van jouw kind. Belangrijk is dan dat er een klimaat is, waarin open met de pedagogisch medewerkers, directie en ouders gesproken wordt over het ontstane probleem. Dikwijls wordt zo een bevredigende oplossing gevonden. Voor officiële klachten is een klachtenprocedure opgesteld.