content

Met name ook ouders die gebruik maken van de bso roepen we op om zich aan te melden. De oudercommissie denkt met ons mee en adviseert bijvoorbeeld over de kwaliteit van de opvang. Ze behartigt zo goed mogelijk de belangen van de kinderen die de locatie bezoeken en vertegenwoordigt alle ouders.In deze brief treft u meer informatie aan. Graag tot ziens in de oudercommissie!