content

Inschrijven en tarieven

Tarieven en plaatsing

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Bereken hier jouw nettobijdrage: BRUTO - NETTO Berekening

In de bruto-netto calculator tref je meerdere voorbeelden aan en kun je een berekening maken gebaseerd op jouw wensen.

Alle prijzen voor de dagopvang en de andere diensten die door BenBelle Kinderopvang worden aangeboden, kun je terugvinden in de meest recente prijslijst. Uiterlijk twee maanden voor een eventuele prijswijziging word je hierover schriftelijk geïnformeerd. Over het algemeen gelden prijswijzigingen met ingang van 1 januari.    

De maandprijs voor de kinderopvang is inclusief: luiers (A-merk kwaliteit), gezonde en gevarieerde voeding, flesvoeding (Nutrilon en Frisolac) flessen, spenen en verzorgingsproducten.

 

Prijslijst 2024

Tarieven BenBelle

 

Kinderopvangtoeslag: de overheid draagt een steentje bij!

Je betaalt maandelijks een gelijk bedrag omdat de maandprijs is gebaseerd op het uurtarief en een jaarcontract. Wij werken met automatische incasso: aan het eind van elke maand wordt het maandbedrag voor de komende maand geïncasseerd. De tarieven zijn bruto. 

Als je werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt, en je eventuele partner ook, kun je  kinderopvangtoeslag krijgen. De overheid stelt ieder jaar een maximum uurtarief vast waarover de kinderopvangtoeslag wordt vergoed. Op www.toeslagen.nl kun je zien of je recht hebt op de kinderopvangtoeslag en zo ja, hoeveel je krijgt. 

Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt. Bij opvang op het kinderdagdagverblijf heb je recht op 140% van de gewerkte uren. Bij buitenschoolse opvang op 70% van die gewerkte uren.

De kinderopvangtoeslag is minimaal 33,3% van het maximum uurtarief. Afhankelijk van je inkomen kan het percentage oplopen tot 96%. Voor je 2e en volgende kind ligt dit tussen de 67,6% en 96%.

Mutaties en opzeggingen

Via planning@benbelle.nl kun je een aanvraag indienen voor een wijziging van dagen of een vermeerdering of vermindering van dagen. Wanneer je de plaatsing geheel of gedeeltelijk (bij vermindering) wilt opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand die op elke dag kan ingaan.

Een adreswijziging kun je zelf aanpassen in de app of doorgeven via planning@benbelle.nl.

Kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking of kinderen met een medische- en /of sociale indicatie zijn uiteraard van harte welkom bij ons. Dit geldt voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvanglocaties van BenBelle. De mogelijkheid van plaatsing is, in zekere mate, wel afhankelijk van de behoefte van je kind. We gaan hierover natuurlijk graag met je in gesprek en bespreken de plaatsingsmogelijkheden ook met de pedagoog, pedagogisch medewerkers en het management.

Wij denken met je mee!

Wil je jouw kindje inschrijven bij een van onze kinderdagverblijven of BSO-locaties, maar heb je (nog) vragen over de plaatsing of de mogelijkheden daarvan? Neem dan gerust contact op! Onze planner kijkt graag samen met jou naar de mogelijkheden.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen tot 13.00 uur via 0346 214323 of via planning@benbelle.nl.