content

Inschrijven en tarieven

Tarieven en plaatsing

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Bereken hier jouw nettobijdrage: BRUTO - NETTO Berekening

Alle prijzen voor de dagopvang en de andere diensten die door BenBelle Kinderopvang worden aangeboden, kun je terugvinden in de meest recente prijslijst. Uiterlijk twee maanden voor een eventuele prijswijziging word je hierover schriftelijk geïnformeerd. Over het algemeen gelden prijswijzigingen met ingang van 1 januari.

Het tarief voor de dagopvang van kinderdagverblijf Benjamin bedraagt in 2023 € 9,99 per uur, bij een afname van 2 dagen of meer. Wij hanteren een minimum afname van 2 dagen opvang.       

De maandprijs voor de kinderopvang is inclusief: luiers (A-merk kwaliteit), gezonde en gevarieerde voeding, flesvoeding (Nutrilon en Frisolac) flessen, spenen en verzorgingsproducten.

Het basistarief van de buitenschoolse opvang Ben&Belle bedraagt in 2023 € 10,19 per uur inclusief 6 weken vakantieopvang, € 9,85 per uur inclusief 12 weken vakantieopvang en € 10,63 per uur exclusief vakantieopvang. In de bruto-netto calculator tref je meerdere voorbeelden aan en kun je een berekening maken gebaseerd op jouw wensen en de basisschool waar je kind naar toe gaat.

Prijslijsten 2023:

Prijslijst kdv 2023

Prijslijst bso continuerooster 2023

 Kinderopvangtoeslag: de overheid draagt een steentje bij!

Je betaalt maandelijks een gelijk bedrag omdat de maandprijs is gebaseerd op het uurtarief en een jaarcontract. Wij werken met automatische incasso: aan het eind van elke maand wordt het maandbedrag voor de komende maand geïncasseerd. De tarieven zijn bruto tarieven. Je kunt bij de belastingdienst een tegemoetkoming van de kosten aanvragen via www.toeslagen.nl. Je kunt hier ook een proefberekening maken om zo je nettokosten per maand te berekenen. 

Als je werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt, en je eventuele partner ook, kun je  kinderopvangtoeslag krijgen. De overheid stelt ieder jaar een maximum uurtarief vast waarover de kinderopvangtoeslag wordt vergoed. Voor het jaar 2023 is dit tarief € 8,97 voor dagopvang (kinderdagverblijf, peuterwerkplaats en voorschool) en € 7,72 voor buitenschoolse opvang. Op www.toeslagen.nl kun je zien of je recht hebt op de kinderopvangtoeslag en zo ja, hoeveel je krijgt. 

Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van je inkomen
De kinderopvangtoeslag is minimaal 33,3% van het maximum uurtarief. Afhankelijk van je inkomen kan het percentage oplopen tot 96%. Voor je 2e en volgende kind ligt dit tussen de 67,6% en 96%. Welk percentage voor jou geldt, kun je bekijken in de kinderopvangtoeslagtabel 2023 (pdf). Het uurtarief van BenBelle Kinderopvang zit boven het maximum uurtarief. Over het deel boven het maximum uurtarief krijg je geen toeslag.
Maximum aantal uren per maand
Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt. Bij opvang op het kinderdagdagverblijf heb je recht op 140% van de gewerkte uren. Bij buitenschoolse opvang op 70% van die gewerkte uren.

Extra opvang en ruilen

Als de groepsgrootte en/of -samenstelling het toelaat, kun je jouw kindje een extra (halve) dag komen brengen. Je kunt in overleg met de groepsleiding incidenteel via een BenXtra-kaart op een voordelige manier deze extra dagdelen afnemen.

Ruilen van dagen is mogelijk als de groepsgrootte dit toestaat.

Mutaties en opzeggingen

Via planning@benbelle.nl kun je een aanvraag indienen voor een wijziging van dagen of een vermeerdering of vermindering van dagen. Wanneer je de plaatsing geheel of gedeeltelijk (bij vermindering) wilt opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand die op elke dag kan ingaan.

Een adreswijziging kun je zelf aanpassen in de app of doorgeven via planning@benbelle.nl.

Kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking of kinderen met een medische- en /of sociale indicatie zijn uiteraard van harte welkom bij ons. Dit geldt voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvanglocaties van BenBelle. De mogelijkheid van plaatsing is, in zekere mate, wel afhankelijk van de behoefte van je kind. We gaan hierover natuurlijk graag met je in gesprek en bespreken de plaatsingsmogelijkheden ook met de pedagoog, pedagogisch medewerkers en het management.

Wij denken met je mee!

Wil je jouw kindje inschrijven bij een van onze kinderdagverblijven of BSO-locaties, maar heb je (nog) vragen over de plaatsing of de mogelijkheden daarvan? Neem dan gerust contact op! Onze planner kijkt graag samen met jou naar de mogelijkheden.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via (033) 496 86 80 of via planning@benbelle.nl.