content

Inschrijven en tarieven

Tarieven en plaatsing

Tarieven en betalingsvoorwaarden

Bereken hier uw nettobijdrage: BRUTO - NETTO Berekening

Alle prijzen voor de dagopvang en de andere diensten die door BenBelle Kinderopvang worden aangeboden, kunt u terugvinden in de meest recente prijslijst. Uiterlijk twee maanden voor een eventuele prijswijziging wordt u hierover schriftelijk geïnformeerd. Over het algemeen gelden prijswijzigingen met ingang van 1 januari.

Het tarief voor de dagopvang van kinderdagverblijf Benjamin bedraagt in 2022 € 9,27 per uur, bij een afname van 2 dagen of meer. Wij hanteren een minimum afname van 2 dagen opvang.       

De maandprijs voor de kinderopvang is inclusief: luiers (A-merk kwaliteit), gezonde en gevarieerde voeding, flesvoeding (Nutrilon en Frisolac) flessen, spenen en verzorgingsproducten.

Het basistarief van de buitenschoolse opvang Ben&Belle bedraagt in 2022 € 9,45 per uur inclusief 6 weken vakantieopvang, € 9,14 per uur inclusief 12 weken vakantieopvang en € 9,86 per uur exclusief vakantieopvang. In de bruto-netto calculator treft u meerder voorbeelden aan en kunt een berekening maken gebaseerd op uw wensen en de basisschool waar uw kind naar toe gaat.

Prijslijsten 2022:

Prijslijst kdv 2022

Prijslijst bso continuerooster 2022

 Kinderopvangtoeslag: de overheid draagt een steentje bij!

U betaalt maandelijks een gelijk bedrag omdat de maandprijs is gebaseerd op het uurtarief en een jaarcontract. Wij werken met automatische incasso: aan het eind van elke maand wordt het maandbedrag voor de komende maand geïncasseerd. De tarieven zijn bruto tarieven. U kunt bij de belastingdienst een tegemoetkoming van de kosten aanvragen via www.toeslagen.nl. U kunt hier ook een proefberekening maken om zo uw nettokosten per maand te berekenen. 

Als u werkt, een opleiding volgt, een traject naar werk of een inburgeringscursus volgt, en uw eventuele partner ook, kunt u kinderopvangtoeslag krijgen. De overheid stelt ieder jaar een maximum uurtarief vast waarover de kinderopvangtoeslag wordt vergoed. Voor het jaar 2022 is dit tarief € 8,50 voor dagopvang (kinderdagverblijf, peuterwerkplaats en voorschool) en € 7,31 voor buitenschoolse opvang. Op www.toeslagen.nl kunt u zien of u recht heeft op de kinderopvangtoeslag en zo ja, hoeveel u krijgt. 

Kinderopvangtoeslag is afhankelijk van uw inkomen
De kinderopvangtoeslag is minimaal 33,3% van het maximum uurtarief. Afhankelijk van uw inkomen kan het percentage oplopen tot 96%. Voor uw 2e en volgende kind ligt dit tussen de 67,6% en 96%. Welk percentage voor u geldt, kunt u bekijken in de kinderopvangtoeslagtabel 2022 (pdf). Het uurtarief van de BenBelle Kinderopvang zit boven het maximum uurtarief. Over het deel boven het maximum uurtarief krijgt u geen toeslag.
Maximum aantal uren per maand
Het recht op kinderopvangtoeslag is gekoppeld aan het aantal uren van de partner die het minst werkt. Bij opvang op het kinderdagdagverblijf heeft u recht op 140% van de gewerkte uren. Bij buitenschoolse opvang op 70% van die gewerkte uren.

Extra opvang en ruilen

Als de groepsgrootte en/of -samenstelling het toelaat, kunt u uw kindje een extra (halve) dag komen brengen. U kunt in overleg met de groepsleiding incidenteel via een BenXtra-kaart op een voordelige manier deze extra dagdelen afnemen.

Ruilen van dagen is mogelijk als de groepsgrootte dit toestaat.

Mutaties en opzeggingen

Via planning@benbelle.nl kunt u een aanvraag indienen voor een wijziging van dagen of een vermeerdering of vermindering van dagen. Wanneer u de plaatsing geheel of gedeeltelijk (bij vermindering) wilt opzeggen, dan geldt een opzegtermijn van 1 maand die op elke dag kan ingaan.

Een adreswijziging kunt u zelf aanpassen in de app/ouderlogin of doorgeven via planning@benbelle.nl.

Kinderen met een beperking

Kinderen met een beperking of kinderen met een medische- en /of sociale indicatie zijn uiteraard van harte welkom bij ons. Dit geldt voor zowel de dagopvang als de buitenschoolse opvanglocaties van BenBelle. De mogelijkheid van plaatsing is, in zekere mate, wel afhankelijk van de behoefte van uw kind. We gaan hierover natuurlijk graag in gesprek met u en bespreken de plaatsingsmogelijkheden ook met de pedagoog, pedagogisch medewerkers en het management.

Wij denken met u mee!

Wilt u uw kindje inschrijven bij een van onze kinderdagverblijven of BSO-locaties, maar heeft u (nog) vragen over de plaatsing of de mogelijkheden daarvan? Neem dan gerust contact op! Onze planner kijkt graag samen met u naar de mogelijkheden.

Wij zijn op werkdagen telefonisch bereikbaar tussen 09.00-12.00 uur via (033) 496 86 80 of via planning@benbelle.nl.