content

Ziek

Ziek zijn?

Wanneer je kind(je) ziek is of zou worden tijdens z'n verblijf bij ons, mag je ook rekenen op de kwaliteit van onze opvang. Kleine kinderen hebben nog weinig weerstand tegen infectieziekten. Daardoor zijn ze veel vaker ziek dan volwassenen. Kinderen zullen een aantal infecties moeten doormaken om hun weerstand op te bouwen. Dit is een natuurlijk gegeven. Het is daarom niet zinvol (en bovendien ook onmogelijk) om alle contact met ziekteverwekkende micro-organismen te vermijden. Uiteraard moet ernstige ziekte voorkomen worden.

Een kind dat hangerig en snotterig is en niet goed meedoet in de groep, hoeft niet per definitie ziek te zijn. Niet elke gedragsverandering wordt door ziekte veroorzaakt en het is ook niet de bedoeling dat de pedagogisch medewerker een diagnose gaat stellen. Het gaat erom dat de pedagogisch medewerker kan beslissen of jouw kind in de groep kan blijven, of dat je gewaarschuwd moet worden, of dat er misschien zelfs direct een arts ingeschakeld moet worden.

De beslissing of een kind al dan niet in de groep kan blijven (als het kind te ziek is om aan het dagprogramma deel te nemen) wordt in principe genomen door de pedagogisch medewerkers. Het belang van het zieke kind staat hierbij voorop, maar er moet ook rekening worden gehouden met het belang van de andere kinderen (als het de gezondheid van andere kinderen in gevaar brengt) en de pedagogisch medewerkers zelf (als de verzorging te intensief is).

Ziek zijn kan gepaard gaan met koorts. Koorts is een reactie van het lichaam op een infectie. Het zorgt er voor dat de micro-organismen onschadelijk worden gemaakt. Koorts is een temperatuur van > 38,5°C. De verhoging van de lichaamstemperatuur is op zichzelf geen reden om een kind naar huis te sturen. De hoogte van de koorts is geen maat voor de ernst van de ziekte. Relatief onschuldige aandoeningen kunnen met hoge koorts gepaard gaan, terwijl er bij sommige ernstige ziekten alleen lichte verhoging optreedt.

Ook bij koorts wordt gekeken hoe een kind zich voelt, of het mee kan doen in de groep en hoeveel aandacht en verzorging het nodig heeft. Wij geven geen koortsverlagende medicijnen.

Wij horen het graag als je je kind in verband met ziekte thuishoudt en ons informeert over de aard van de ziekte.

Bij sommige ziekten of aandoeningen kunnen wij je kind helaas niet tot ons kindercentrum toelaten.